De kosten van een shoot of ook wel fotosessie daar zijn de kosten verschillend in, ik maak graag custom made shoots d.w.z. op de wens van de klant.

Ik reken door de band genomen per half uur € 50,00 exclusief reis kosten, per gereden kilometer reken ik € 0,50 (buiten regio Utrecht)

Wat krijg je voor je geld:

 • Foto's in hoge resolutie
 • Op lokatie bespreekbaar
 • Duur: circa 1.5 uur
 • Foto's worden gecorrigeerd op kleur en licht
 • Eventuele kleine oneffenheden worden verwijderd
 • De foto's worden in JPG en RAW format gemaakt, je mag altijd de mooiste uitkiezen die dan in hoge resolutie worden nabewerkt in Photoshop 2023.
 • Meer dan 6 personen? ook dat is mogelijk, neem contact met mij op !

What you get for your money:

 • The costs of a shoot or photo session vary, I like to make custom made shoots, i.e. according to the customer's wishes.
 • Generally speaking, I charge €50.00 per half hour excluding travel costs, per kilometer driven I charge €0.50 (outside Amersfoort)
 • What you get for your money:
 • High resolution photos Can be discussed on location
 • Duration: approximately 1.5 hours
 • Photos are corrected for color and light Any minor imperfections are removed
 • The photos are taken in JPG and RAW format, you can always choose the most beautiful ones, which will then be edited in high resolution in Photoshop 2023.
 • More than 6 people? That is also possible, please contact me!
 

Wanneer ontvang ik mijn foto's: 

Na de fotoshoot ontvang je binnen 2 weken de gemaakte foto’s in je mailbox of ik stuur je een link koppeling om het te downloaden naar het apparaat van keuze.

TFP shoots:

Regelmatig heb ik TFP shoots. Deze shoots zijn om mijzelf het een en ander aan te leren en/of te testen. TFP shoot zijn shoot waar geen kosten aan verbonden zijn ik als fotograaf als het model hebben mooie foto's van de shoot.

Leeftijd limiet:

Ik fotografeer alleen personen boven de 18 jaar.

Waar worden mijn foto's opgeslagen:

De gemaakte foto’s worden opgeslagen op mijn fotoserver. Mocht u foto’s kwijt zijn, dan kunt u bij mij navragen of ik de foto’s nog op de server hebt staan.

De eerste shoot:

Vooraf aan de shoot vind ik het fijn een gesprek met elkaar te hebben. Ik ga je het een en ander uitleggen hoe we de fotoshoot het beste kunnen aanpakken. Deze werkwijze spreekt mensen erg aan. Zo weten ze waar ze aan toe zijn en kunnen ze hun eigen ideeën inbrengen. Dit is ook om geen onverwachte situaties krijgen. Alle foto’s worden in overleg met elkaar gemaakt. Vooraf bespreken we welke soort(en)  kleding er gebruikt wordt.

Promotie doeleinden:

Bij fotoshoots vraag ik of ik een paar foto’s mag gebruiken voor promotie doeleinden en/of aanvulling van mijn portfolio.

 

When will I receive my photos:

After the photo shoot you will receive the photos taken in your mailbox within 2 weeks or I will send you a link to download it to the device of your choice.

TFP shoots:

I regularly have TFP shoots. These shoots are to teach and/or test myself. TFP shoot is a shoot for which there are no costs involved, I as a photographer and the model have beautiful photos of the shoot.

Age limit:

I only photograph people over the age of 18.

Where are my photos stored:

The photos taken are stored on my photo server. If you have lost photos, you can ask me whether I still have the photos on the server.

The first shoot:

Before the shoot I like to have a conversation with each other. I'm going to explain to you how we can best approach the photo shoot. This method really appeals to people. This way they know where they stand and can contribute their own ideas. This is also to avoid unexpected situations. All photos are taken in consultation with each other. We discuss in advance which type(s) of clothing will be used.

Promotion purposes:

During photo shoots I ask if I can use a few photos for promotional purposes and/or to supplement my portfolio.

 

© ALLE FOTO’S OP DEZE WEBSITE ZIJN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. FOTO’S MOGEN NIET GEKOPIEERD, VERSPREID EN OF OP EEN ANDERE WEBSITE / SOCIAL MEDIA WORDEN GEPLAATST, ZONDER TOESTEMMING VAN ART OF  PICTURES.

 

© ALL PHOTOS ON THIS WEBSITE ARE PROTECTED BY COPYRIGHT. PHOTOGRAPHS MAY NOT BE COPIED, DISTRIBUTED AND OR POSTED ON ANY OTHER WEBSITE / SOCIAL MEDIA WITHOUT PERMISSION FROM ART OF  PICTURES.